Business support

voor ondernemende mensen

Meer weten?

Bel +31 85 7500 435

Haarlem Venture LAB

Starten vanuit de WW

Het is mogelijk om vanuit de WerkeloosheidsWet (WW) een eigen bedrijf op te starten. Wanneer je niet voldoende middelen hebt, kun je gebruik maken van de regelingen voor aankomende ondernemers die vanuit de WerkeloosheidsWet (WW) voor zichzelf willen beginnen.

Tegenwoordig hebben werknemers weinig zekerheid meer als het gaat om het behoud van hun baan. Met de economische situatie waarmee het bedrijfsleven te maken heeft is het niet ondenkbaar dat je onverhoopt in de WerkeloosheidsWet (WW) terecht komt. Echter, steeds meer mensen kiezen ervoor om de negatieve impuls van het verliezen van een baan om te zetten in iets positiefs. Veel mensen kiezen ervoor om een eigen bedrijf te starten vanuit de WerkeloosheidsWet (WW) om zo het heft in eigen handen te nemen.

Maar hoe kun je nu een eigen bedrijf starten zonder er teveel financieel op achteruit te gaan? Want vaak komt een aankondiging van een ontslag niet geheel verwacht en heb je niet voldoende geld kunnen sparen om in je inkomen te voorzien bij het starten van een eigen bedrijf.

Stimuleringsregeling voor mensen in de WW (WerkeloosheidsWet)

Om ex-werknemers die in de WerkeloosheidsWet (WW) zitten te stimuleren om weer aan het werk te kunnen gaan, bestaat er financiële steun vanuit diverse ondernemersregelingen. Het is mogelijk om vanuit de WerkeloosheidsWet (WW) een eigen bedrijf op te starten. Wanneer je niet voldoende middelen hebt, kun je gebruik maken van de regelingen voor aankomende ondernemers die vanuit de WerkeloosheidsWet (WW) voor zichzelf willen beginnen.

Met gedeeltelijk of geheel behoud van een WW-uitkering (WerkeloosheidsWet-uitkering) kun je beginnen met het starten van een bedrijf.

Vanuit een WW-uitkering (WerkeloosheidsWet-uitkering) een eigen bedrijf starten

Er zijn meerdere manieren om vanuit een WW-uitkering (WerkeloosheidsWet-uitkering) een eigen bedrijf te starten. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om minder WW-uitkering (WerkeloosheidsWet-uitkering) te ontvangen of je kunt ervoor kiezen om gebruik te maken van de WerkeloosheidsWet (WW) Startersregeling.Rubriek:Arbeid (tijd/kennis investering)Sleutelwoorden:bedrijf starten vanuit werkeloosheidswet, uwv bedrijf starten, bedrijf starten met uitkering, bedrijf starten met ww, eigen bedrijf ww, zelfstandig ondernemen werkeloosheidswet

BBZ Starter WW

Met de Bbz voor startende ondernemers vanuit de WW kun je een rentedragende lening krijgen om noodzakelijke investering in je bedrijf te financieren vanuit een WW-uitkering.

Op grond van het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz) kan een tijdelijke uitkering worden verstrekt aan startende ondernemers, aan niet levensvatbare ondernemingen, die met de extra steun van de Bijstand voor Zelfstandigen (Bbz) wel weer levensvatbaar worden. Ook kan de Bbz hulp bieden als je genoodzaakt bent je bedrijf te beëindigen.

Wat houdt de Bijstand voor Zelfstandigen (Bbz) voor bedrijf starten vanuit een WW-uitkering in?

Starten eigen bedrijf vanuit de WW: Je kunt onder bepaalde voorwaarden een bedrijf starten met behoud van je WW-uitkering. Ook kun je in aanmerking komen voor een starterskrediet op basis van het Bbz. Dit is een rentedragende lening. Hiervan kun je bijvoorbeeld begeleiding door deskundigen / adviseurs betalen.

Voorwaarden voor de Bijstand voor Zelfstandigen (Bbz) voor bedrijf starten vanuit een WW-uitkering

 • Je bent minimaal 18 jaar;
 • Je start een bedrijf vanuit een WW-uitkering;
 • Je bedrijf moet na de bijstandsverlening levensvatbaar zijn. Levensvatbaar betekent dat je inkomen uit het bedrijf, eventueel aangevuld met andere inkomsten, voldoende oplevert voor de instandhouding van het bedrijf. Daarbij is het inkomen voldoende voor jou en je gezin;
 • Je moet minimaal 1.225 uur per jaar in je bedrijf werken. Dit is gemiddeld 23,5 uur per week;
 • Je kunt geen hulp (meer) krijgen via een bank of een borgstellingsfonds.

BBZ Starter Bijstand

Met de Bbz voor startende ondernemers vanuit de bijstand kun je een rentedragende lening krijgen om noodzakelijke investering in je bedrijf te financieren vanuit een bijstanduitkering.

Op grond van het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ) kan een tijdelijke uitkering worden verstrekt aan startende ondernemers met nog niet levensvatbare ondernemingen, die met de extra steun van de Bijstand voor Zelfstandigen (BBZ) wel weer levensvatbaar worden.

Ook kan de BBZ hulp bieden als je genoodzaakt bent je huidige bedrijf te beëindigen.

Werking

In geval je een eigen bedrijf start vanuit de bijstand, werkt de BBZ Starter Bijstand als volgt.

Wanneer je een levensvatbaar ondernemingsidee hebt, kun je een rentedragend starterskrediet krijgen vanuit het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ). Dit is bedoeld om noodzakelijke investeringen in je bedrijf te financieren, zoals bijvoorbeeld de aanschaf van machines en voorraden.

Voor de voorbereidingskosten op je bedrijf kun je een renteloze lening krijgen met behoudt van je bijstanduitkering.

Voorwaarden

Om in aanmerking te kunnen komen voor BBZ Starter Bijstand dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Je bent minimaal 18 jaar;
 • Je start een bedrijf vanuit een bijstanduitkering;
 • Je bedrijf moet na de bijstandsverlening levensvatbaar zijn. Levensvatbaar betekent dat je inkomen uit het bedrijf, eventueel aangevuld met andere inkomsten, voldoende oplevert voor de instandhouding van het bedrijf. Daarbij is het inkomen voldoende voor jou en je gezin;
 • Je dient minimaal 1.225 uur per jaar in je bedrijf te werken. Dit is gemiddeld 23,5 uur per week;
 • Je kunt geen hulp (meer) krijgen via een bank of een borgstellingsfonds.

Daarnaast kan de gemeente aanvullende voorwaarden stellen.

BBZ Starter

Met de Bbz voor startende ondernemers kun je een rentedragende lening krijgen om noodzakelijke investering in je bedrijf te financieren.

Op grond van het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz) kan een tijdelijke uitkering worden verstrekt aan startende ondernemers, aan niet levensvatbare ondernemingen, die met de extra steun van de Bijstand voor Zelfstandigen (Bbz) wel weer levensvatbaar worden. Ook kan de Bbz hulp bieden als je genoodzaakt bent je bedrijf te beëindigen.

Wat houdt de Bijstand voor startende ondernemers (Bbz Starter)?

Het starten van een eigen bedrijf met behulp van de Bbz kan vanuit een Bijstandsuitkering of vanuit een WerkeloosheidsWetuitkering (WW-uitkering). Afhankelijk van je situatie, kun je een rentedragend starterskrediet krijgen of starten met behoud van uitkering. Dit is bedoeld om noodzakelijke investeringen in je bedrijf te financieren, zoals bijvoorbeeld de aanschaf van machines en voorraden en/of de begeleiding door deskundige adviseurs.

Looptijd Bijstand voor startende ondernemers (Bbz Starter)

Je hebt maximaal 10 jaar de tijd voor het aflossen van de lening. Er wordt gekeken wat redelijkerwijs de beste terugbetaaltermijn is. Als het mogelijk is wordt er dus afgesproken om de lening sneller terug te betalen.

Voorwaarden voor de Bijstand voor startende ondernemers (Bbz Starter)

 • Je bent minimaal 18 jaar;
 • Je start een bedrijf vanuit een WW- of bijstandsuitkering;
 • Je bedrijf moet na de bijstandsverlening levensvatbaar zijn. Levensvatbaar betekent dat je inkomen uit het bedrijf, eventueel aangevuld met andere inkomsten, voldoende oplevert voor de instandhouding van het bedrijf. Daarbij is het inkomen voldoende voor jou en je gezin;
 • Je moet minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf werken. Dit is gemiddeld 23,5 uur per week;
 • Je kunt geen hulp (meer) krijgen via een bank of een borgstellingsfonds.

Meer info? Vul het onderstaande contactformulier in.