Selecteer een pagina

4- Debiteurenfinanciering (factoring)

Debiteurenfinanciering (factoring)

Bij debiteurenfinanciering besteed je bedrijf het debiteurenbeheer uit aan een factormaatschappij. Jouw bedrijf beschikt hierdoor al over het (grootste deel van het) factuurbedrag, voordat de debiteur daadwerkelijk betaald.

Door middel van factoring kan een MKB-onderneming op korte termijn aan (veel) extra liquiditeit komen. Je kunt met factoring het werkkapitaal van de onderneming snel vergroten.

Factoring wordt ook wel debiteurenfinanciering genoemd.

Doordat jouw bedrijf via factoring snel over het (grootste deel van het) factuurbedrag beschikt, is deze financieringsvorm uitermate geschikt voor groeibedrijven. Zonder factoring zouden groeibedrijven zichzelf door eigen succes om zeep kunnen helpen, doordat er krapte in het werkkapitaal ontstaat. De leveranciers dienen immers betaald te worden om de voorraden aan te vullen, terwijl de debiteuren nog niet betaald hebben maar meestal wel al hun bestelling geleverd hebben gekregen.

Twee varianten factoring

  1. Invoice discounting
    De factormaatschappij neemt één of meerdere van de facturen aan jouw debiteuren over. Afhankelijk van de factorabiliteit ontvang je als ondernemer dan direct 80% tot 90% van het factuurbedrag van de factormaatschappij. De factormaatschappij wordt betaald doordat zij een deel van het factuurbedrag voor haarzelf inhoudt, waarmee de rente, afhandelingskosten en het debiteurenrisico wordt vergoed.
    Het voordeel van deze variant is dat je per factuur kunt kiezen voor factoring, met het nadeel dat je daar dan wel een hoge premie voor betaalt.
  2. Full-service
    De factormaatschappij neemt alle facturen aan debiteuren van jouw bedrijf over. Daartegenover krijgt jouw bedrijf een kredietfaciliteit terug, waarmee je doorgaans tot 80% van het factuurbedrag via rekening courant kunt opnemen van de factormaatschappij.
    Het voordeel van full-service factoring is dat je relatief goedkoop geld vooruit gefinancieerd krijgt tegen circa 8% rente op jaarbasis, met als nadeel dat je dan wel al jouw debiteuren dient onder te brengen bij dezelfde factormaatschappij.

Meer info? Vul het onderstaande contactformulier in.