Selecteer een pagina

6 – Borgstellingskrediet

Met een Borgstellingskrediet MKB (BMKB) staat de Rijksoverheid borg voor je bedrijfsfinanciering, zodat je makkelijker een zakelijke lening kunt afsluiten bij de bank of financier. Extra mogelijkheden voor starters, innoverende en internationale bedrijven.

Een borgstellingskrediet MKB / borgstelling MKB kredieten (of kortweg: BMKB) is een garantie die de overheid geeft aan banken voor (een deel van) een lening. De borgstellingsregeling is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (FTE) met een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen.

Het Borgstellingskrediet is bestemd voor bedrijven die gerekend worden tot het mkb. De vorm waarin u het mkb bedrijf voert (natuurlijk persoon of rechtspersoon) doet niet ter zake.

Wat houdt het borgstellingskrediet MKB (BMKB) in?

De overheid kan borg staan voor maximaal € 1,5 miljoen vanaf 2014. Vanaf 2014 is het deel van de lening waarvoor de overheid borg kan staan 67,5% van de gehele lening. Dit geeft de financieringsinstelling meer zekerheid om (een deel van) het geleende bedrag terug te krijgen en zal dus eerder een lening verstrekken.

Looptijd Borgstellingskrediet MKB (BMKB)

De looptijd van de borgstelling is maximaal 6 jaar vanaf de datum van de eerste aflossing. Als de lening bedoeld is om te investeren in een gebouw of schip, geldt een periode van 12 jaar. Als de lening dient om een woon-werk-pand te financieren, dient minstens 50% van de ruimte bestemd te zijn voor zakelijk gebruik.

Uiterlijk 6 maanden na kredietondertekening begint u met de aflossingen.

Voorwaarden Borgstellingskrediet MKB / een BMKB?

 • Uw bedrijf is in Nederland, Bonaire, St. Eustatius of Saba gevestigd;
 • De bedrijfsactiviteiten vinden overwegend in Nederland plaats, of in Bonaire, St. Eustatius of Saba;
 • Uw onderneming wordt tot het midden- en kleinbedrijf (MKB) gerekend (u heeft minder dan 250 fulltime werknemers en de omzet is minder dan € 50 miljoen of het balanstotaal is minder dan € 43 miljoen);
 • U beoefent geen vrij beroep uit in de medische sector dat valt onder de Wet tarieven Gezondheidszorg;
 • Uw toetreding tot de markt mag niet in belangrijke mate door de overheid wordt bepaald (denk aan advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders en dierenartsen);
 • U mag niet een onderneming hebben waarvan de laatste of de te verwachten jaaromzet voor meer dan 50% is verkregen uit de beoefening van: de land- en tuinbouw, de vee- of visteelt, de visserij of de teelt van vee- en visvoer of het bank-, verzekerings- of beleggingsbedrijf of het financieren van één of meer andere ondernemingen;
 • Het geld mag niet bestemd zijn voor de verwerving, vervreemding, de ontwikkeling, het beheer of de exploitatie van onroerend goed.

Meer informatie over deze regeling op BorgstellingskredietMKB.nl

Meer info? Vul het onderstaande contactformulier in.

BMKB Starter

Met een Borgstellingskrediet MKB voor Starters (BMKB Starter) staat de Rijksoverheid borg voor je bedrijfsfinanciering, zodat je makkelijker een zakelijke lening kunt afsluiten bij de bank of financier. De Starters BMKB geeft extra steun aan startende ondernemers en kent ruime voorwaarden voor starters.

Een borgstellingskrediet MKB voor Starters / borgstelling MKB-kredieten Starters (of kortweg: Starters BMKB) is een garantie die de overheid geeft aan banken voor (een deel van) een lening aan startende ondernemers.

De Starters BMKB is bedoeld om extra steun te geven aan startende ondernemers bij het opzetten van een bedrijf, of gedurende de startfase (eerste 3 jaar). Omdat startende ondernemers vaak in de beginfase relatief kwetsbaar zijn, gelden ruimere voorwaarden en eigenschappen dan bij een regulier borgstellingskrediet.

Je bent startend ondernemer als je bedrijf minder dan 3 jaar geleden is ingeschreven bij de kamer van koophandel. De vorm waarin je het MKB bedrijf voert (natuurlijk persoon of rechtspersoon) doet niet ter zake.

Wat houdt het Borgtellingskrediet MKB voor Starters (Starters BMKB) in?

De overheid staat bij het afsluiten van een “starterskrediet” van maximaal € 266.667, garant voor 67,5%. Dit geeft de financieringsinstelling meer zekerheid om (een deel van) het geleende bedrag terug te krijgen en zal dus eerder een lening verstrekken.

AIs je financieringsbehoefte groter is dan kun je naast de Starters BMKB gebruik maken van een gewone borgstellingsregeling voor bestaande bedrijven.

Looptijd Borgstellingskrediet MKB voor Starters (Starters BMKB)

De looptijd van de borgstelling is maximaal 6 jaar vanaf de datum van de eerste aflossing. Als de lening bedoeld is om te investeren in een gebouw of schip, geldt een periode van 12 jaar.

Je begint af te lossen uiterlijk 6 maanden na de kredietondertekening. In overleg is het mogelijk om de lening voor 3 keer op te schorten. Elke opschorting mag maximaal 4 kwartalen aaneengesloten duren. U dient dus na maximaal anderhalf jaar te beginnen met aflossen. Bij de start van de aflossing na 1,5 jaar loopt de borgstelling in totaal 7,5 jaar of, bij het investeren in een gebouw of een schip, 13,5 jaar.

De voorwaarden van het Borgstellingskrediet MKB voor Starters / Starters BMKB?

 • Je bent starter / startend ondernemer (minder dan 3 jaar ingeschreven bij de KvK);
 • Je bent hoofdelijk aansprakelijk of je bezit het merendeel van het aandelenkapitaal. NB: Je bent in ieder geval hoofdelijk aansprakelijk als je een eenmanszaak of VOF heeft, of als u DGA bent bij een BV;
 • Je bedrijf is in Nederland, Bonaire, St. Eustatius of Saba gevestigd;
 • De bedrijfsactiviteiten vinden overwegend in Nederland plaats, of in Bonaire, St. Eustatius of Saba;
 • Je onderneming wordt tot het MKB gerekend (je hebt minder dan 250 fulltime werknemers (FTE)en de omzet is minder dan € 50 miljoen of het balanstotaal is minder dan € 43 miljoen);
 • Indien de lening dient om een woon/werk-pand te financieren, dient minstens 50% van de ruimte bestemd te zijn voor zakelijk gebruik;
 • Je beoefent geen vrij beroep uit in de medische sector dat valt onder de Wet Tarieven Gezondheidszorg;
 • Je toetreding tot de markt mag niet in belangrijke mate door de overheid worden bepaald (denk aan advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders en dierenartsen);
 • Je mag niet een onderneming hebben waarvan de laatste of de te verwachten jaaromzet voor meer dan 50% is verkregen uit de beoefening van: de land- en tuinbouw, de vee- of visteelt, de visserij of de teelt van vee- en visvoer of het bank-, verzekerings- of beleggingsbedrijf of het financieren van één of meer andere ondernemingen;
 • Het geld mag niet bestemd zijn voor de verwerving, vervreemding, de ontwikkeling, het beheer of de exploitatie van onroerend goed.

Meer info? Vul het onderstaande contactformulier in.

BMKB Internationaal

Met een Borgstellingskrediet MKB Internationaal (BMKB Internationaal) staat de Rijksoverheid borg voor je bedrijfsfinanciering, zodat je makkelijker een zakelijke lening kunt afsluiten bij de bank of financier. Het Internationale BMKB geeft extra steun aan ondernemers die in het buitenland willen ondernemen en kent ruime voorwaarden voor international bedrijven.

Een borgstellingskrediet MKB Internationaal / borgstelling MKB-kredieten Internationaal (of kortweg: Internationale BMKB) is een garantie die de overheid geeft aan banken voor (een deel van) een lening.

De Internationale BMKB is bedoeld om extra steun te geven aan (startende) ondernemers bij het opzetten van een bedrijf in het buitenland, of om internationaal te ondernemen. De zekerheden op grond waarvan de bank het krediet verstrekt, bevinden zich deels in een ander land. In het buitenland geldt andere wetgeving en er is minder zekerheid voor banken om geld terug te krijgen. De overheid stelt exclusief voor dit doel extra middelen beschikbaar waar u van kunt profiteren bij internationaal ondernemen.

Het Borgstellingskrediet is bestemd voor bedrijven die gerekend worden tot het MKB. De vorm waarin u het mkb bedrijf voert (natuurlijk persoon of rechtspersoon) doet niet ter zake.

Wat houdt de borgtellingskrediet MKB Internationaal (Internationale BMKB) in?

De overheid kan borg staan voor maximaal € 1,5 miljoen vanaf 2014. Vanaf 2014 is het deel van de lening waarvoor de overheid borg kan staan 67,5% van de gehele lening. Dit geeft de financieringsinstelling meer zekerheid om (een deel van) het geleende bedrag terug te krijgen en zal dus eerder een lening verstrekken.

Looptijd borgstellingskrediet MKB Internationaal (Internationale BMKB)

De looptijd van de borgstelling is maximaal 6 jaar vanaf de datum van de eerste aflossing. Als de lening bedoeld is om te investeren in een gebouw of schip, geldt een periode van 12 jaar. Uiterlijk 6 maanden na kredietondertekening begint u met de aflossingen.

Voorwaarden van een Internationale BMKB

 • Uw bedrijf is in Nederland, Bonaire, St. Eustatius of Saba gevestigd;
 • De bedrijfsactiviteiten vinden overwegend in Nederland plaats, of in Bonaire, St. Eustatius of Saba;
 • Uw onderneming wordt tot het MKB gerekend (u heeft minder dan 250 fulltime werknemers en de omzet is minder dan € 50 miljoen of het balanstotaal is minder dan € 43 miljoen);
 • Indien de lening dient om een woon/werk-pand te financieren, dient minstens 50% van de ruimte bestemd te zijn voor zakelijk gebruik.
 • U beoefent geen vrij beroep uit in de medische sector dat valt onder de Wet Tarieven Gezondheidszorg;
 • Uw toetreding tot de markt mag niet in belangrijke mate door de overheid wordt bepaald (denk aan advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders en dierenartsen);
 • U mag niet een onderneming hebben waarvan de laatste of de te verwachten jaaromzet voor meer dan 50% is verkregen uit de beoefening van: de land- en tuinbouw, de vee- of visteelt, de visserij of de teelt van vee- en visvoer of het bank-, verzekerings- of beleggingsbedrijf of het financieren van één of meer andere ondernemingen;
 • Het geld mag niet bestemd zijn voor de verwerving, vervreemding, de ontwikkeling, het beheer of de exploitatie van onroerend goed;
 • U gaat internationaal ondernemen waarbij uw onderneming belastingplichtig is in Nederland en ingeschreven staat bij een Nederlandse Kamer van Koophandel.

Meer info? Vul het onderstaande contactformulier in.

BMKB Innovatief

Met een Borgstellingskrediet MKB Technologische Innovatie (BMKB Innovatief) staat de Rijksoverheid borg voor je bedrijfsfinanciering, zodat je makkelijker een zakelijke lening kunt afsluiten bij de bank of financier. Het Innnovatief BMKB geeft extra steun aan ondernemers die een innovatief concept hebben en kent ruime voorwaarden voor innovatieve ondernemers.

Het borgstellingskrediet MKB Technologische Innovatie / borgstelling MKB-kredieten voor Technologische Innovatie (of kortweg: Innovatief BMKB) biedt ruimere mogelijkheden aan innovatieve ondernemers.

Innovatieve ondernemers kunnen op grond van de title=’Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk’>WBSO een S&O-verklaring (Speur- &Ontwikkelingswerk) aanvragen. Met deze verklaring komt u in aanmerking voor fiscaal voordeel. Bovendien gelden er ruimere mogelijkheden voor de borgstellingsregeling MKB (BMKB) als uw onderneming een S&O-verklaring heeft.

Wat houdt de borgstellingsregeling MKB Technologische Innovatie (Innovatief BMKB) in?

De overheid staat borg voor 60% van de lening, bij een krediet van maximaal 1,5 miljoen euro. Dit geeft de financieringsinstelling meer zekerheid om (een deel van) het geleende bedrag terug te krijgen en zal dus eerder een lening verstrekken.

Looptijd borgstellingsregeling MKB Technologische Innovatie (Innovatief BMKB)

De looptijd van de borgstelling mag maximaal 12 jaar bedragen, vanaf de datum waarop de kredietovereenkomst is gesloten.

Uiterlijk op de eerste dag van het veertiende kwa rtaal waarin de kredietovereenkomst is gesloten dient u te beginnen met het aflossen van uw lening. In overleg met uw bank is het mogelijk om de lening voor 2 keer op te schorten. Elke opschorting mag maximaal 4 aaneengesloten kwartalen duren. Met 2 keer opschorten dient uiterlijk na 4 jaar en 3 maanden begonnen te worden met het terugbetalen van de lening.

Voorwaarden van de BMKB Technologische Innovatie:

 • U dient een S&O (Speur- en Onwikkelingswerk) verklaring te hebben;
 • Uw bedrijf is in Nederland, Bonaire, St. Eustatius of Saba gevestigd;
 • De bedrijfsactiviteiten vinden overwegend in Nederland plaats, of in Bonaire, St. Eustatius of Saba;
 • Indien de lening dient om een woon/werk-pand te financieren, dient minstens 50% van de ruimte bestemd te zijn voor zakelijk gebruik;
 • Uw onderneming wordt tot het MKB gerekend (u heeft minder dan 250 fulltime werknemers en de omzet is minder dan € 50 miljoen of het balanstotaal is minder dan € 43 miljoen);
 • U beoefent geen vrij beroep uit in de medische sector dat valt onder de Wet Tarieven Gezondheidszorg;
 • Uw toetreding tot de markt mag niet in belangrijke mate door de overheid wordt bepaald (denk aan advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders en dierenartsen);
 • U mag niet een onderneming hebben waarvan de laatste of de te verwachten jaaromzet voor meer dan 50% is verkregen uit de beoefening van: de land- en tuinbouw, de vee- of visteelt, de visserij of de teelt van vee- en visvoer of het bank-, verzekerings- of beleggingsbedrijf of het financieren van één of meer andere ondernemingen.
 • Het geld mag niet bestemd zijn voor de verwerving, vervreemding, de ontwikkeling, het beheer of de exploitatie van onroerend goed.

Meer info? Vul het onderstaande contactformulier in.